Mezunlarımızın görüşleri...

2015-2016 Bahar Yarı Yılı İtibari ile Aktif Öğrencilerin Geldikleri Yıllara Göre Dağılımı

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Genel Toplam
Kontrol ve Otomasyon Müh. (ING) 14 31 35  0 1  0 81
Kontrol ve Otomasyon Müh. 32 48 51 69 70 66 336
Genel Toplam 46 79 86 69 71 66 417

 

 

Mezuniyet Tarihlerine Göre Mezun Sayıları

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Genel Toplam
Kontrol ve Otomasyon Müh. (ING) 0 0 0 0 4 20 24
Kontrol ve Otomasyon Müh. 55 62 48 63 69 55 352
Genel Toplam 55 62 48 63 73 75 376