Mezunlarımızın görüşleri...

Kontrol mühendisi herhangi bir sistemin dış etkilere rağmen uygun donanım ve yazılımları kullanarak istenildiği gibi işlemesini sağlayan kişidir.
Aslında iki mühendislik de benzer alanlarda faaliyet gösterseler de Mekatronik Mühendisleri elektro-mekanik sistemlerin tasarımından sorumluyken Kontrol ve Otomasyon mühendisleri bu sistemlerin modellenmesinden ve programlanarak kontrol edilmesinden sorumludur.
Genel olarak mühendislik eğitiminde başarılı olabilmeniz için matematik ve fizik derslerini sevmeniz beklenmektedir. Yaşadığımız dünyadaki problemleri anlayıp, bu problemlere çözümler önerebilmemiz için matematik ve fizik dillerini bilmemiz gerekmektedir. Lisans eğitiminin 1. ve 2. sınıf eğitiminde gerekli olan matematik ve fizik alt yapısı eğitimi verilmektedir.
Birçok üniversitedeki elektrik-elektronik mühendisliği programında, genelde ilk 3 sene temel dersler okutulup, son senesine gelmiş öğrencinin Kontrol, Biyomedikal, Haberleşme, Elektronik vs. alanlarda uzmanlaşması açısından seçmeli dersler bulunur. Öğrenci ilişkili seçmeli dersleri seçerek, belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşır. Bu bağlamda, İTÜ’de Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği okuyan bir öğrencinin, kontrol alanında uzmanlaşmayı seçmiş bir Elektrik-Elektronik mühendisliği öğrencisinden çok fazla bir farkı yoktur. Hatta ve hatta, İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programı bünyesinde, diğer üniversitelerin birçoğuna nazaran çok spesifik dersler de bulunduğundan, bu bölümde okuyan öğrenciler, kontrol ve otomasyon alanında daha fazla uzmanlaşma şansını yakalarlar.
İTÜ’de Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı bünyesinde, her dersin hem İngilizcesi hem de Türkçesi açılmaktadır. Dersler içerik olarak birbirinin tamamıyla aynısıdır ve tüm dersler aynı öğretim kadrosu tarafından verilmektedir. Bu bağlamda, 0 İngilizce programına kayıtlı bir öğrencimiz derslerinin tamamını İngilizce açılan derslerden oluşturmak zorundadır. Türkçe programına kayıtlı öğrencimiz ise, derslerinin en az %30’unu İngilizce açılan derslerden oluşturmak zorundadır. Yani öğrenci, mezun olmak için, 4 yıl boyunca almak zorunda olduğu 155 kredinin en az 47’sini İngilizce derslerden toplamak mecburiyetindedir. Aynı şekilde, Türkçe programına girmiş öğrencilerimiz, eğer isterlerse tüm derslerin İngilizce alternatifi de bulunduğundan, İngilizce dersleri alıp, kendi programlarındaki İngilizce ders oranını yükseltebilirler. Hatta Türkçe programa girmiş bir öğrencinin derslerin tamamını İngilizce derslerden seçip, 0 İngilizce bir öğrenim görmesi mümkündür.
Evet, çift anadal olanağı tüm İTÜ dahilinde mevcuttur. İstediğiniz her bölümle çift anadal yapabilirsiniz, eğer çift anadal yapmayı düşündüğünüz bölümü daha önce seçmiş olan kimse yoksa, çift anadal komisyonu almanız gereken dersleri belirleyerek size yeni bir program hazırlar.